4M program

        4M

Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak

(4M program)

 

2002/2003. évben a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, valamint a magyar Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közös támogatásával kísérleti program indult Zala megyében. A programot működtető civil szervezetek egy új módszert próbáltak ki, amellyel elősegíthető volt a rendszeres, illetve átmeneti szociális járadékban, valamint a rokkantsági nyugdíjban részesülő megváltozott munkaképességű emberek visszatérése a nyílt munkaerő-piacra.

A program létrehozásában és a képzésben nagy szerepet vállalt a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium és a The back to work company brit képző cég.

A program 2002. november 01-től két helyszínen, Nagykanizsán és Zalaszentgróton indult el két-két fő személyi tanácsadóval és egy fő koordinátorral.

Ezt követően évről évre bővült a szolgáltatás. A Zala Megyei Munkaügyi Központ (ZMMK) (jogutódja NYDRMK, majd ZMKH MK) 2006 novemberében beadta a 4M védjegyoltalom bejegyzése iránti kérelmét a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz. 2007 októberében kihirdetésre került a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben

A 4M szolgáltatás célja:

A társadalmi szemléletváltás elérése érdekében a munkaerő-piaci szereplők igényeinek, elvárásainak egyeztetésével a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási esélyeinek növelése, a munkára való felkészítés, a munkaerő-közvetítés, a tartós elhelyezés elősegítése, illetve az önálló álláskeresés, valamint a munkában maradás támogatása.

A 4M szolgáltatás célcsoportja

Ügyfelek:

Olyan aktív korú, gazdaságilag inaktív személyek, akik az Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI) minősítése szerint legalább 50%-os munkaképesség csökkenéssel, vagy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) (vagy NRSZH) minősítése szerint legalább 40%-os össz-szervezeti egészségkárosodással rendelkeznek, valamint rokkantnyugdíjban, vagy más nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülnek (kivétel a rehabilitációs járadékban részesülők csoportja).

Munkáltatók:

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, vagy foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók, illetve bármilyen cég, mely tevékenysége által rendelkezik megváltozott munkaképességű munkavállalók által betölthető munkakörökkel.

Partnerszervezetek:

Azon állami és civil szervezetek, melyek érintettek a rehabilitáció témájában; valamint bekapcsolódnak a megváltozott munkaképességű emberek problémáinak kezelésébe, megértésébe; segítséget tudnak nyújtani a fenti két célcsoport egymásra találásában, a program céljának megvalósításában.

A megvalósító szervezetekkel szembeni legfontosabb követelmény, a civil szervezeti működés. Legyen tapasztalata a munkaerő-piaci szolgáltatási területen, illetve a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő személyek számára nyújtott szolgáltatásokban.

Elengedhetetlen, hogy a szervezetek megfeleljenek minden jogszabályi előírásnak, a törvényes működés feltételeinek, működésük, gazdálkodásuk teljes mértékben átlátható legyen.

A munkaerő-piaci szolgáltatások végzését a 30/2000 GM rendelet szabályozza. A magán munkaközvetítési tevékenység nyilvántartásba vételről és folytatásának feltételeiről a 118/2001. kormányrendelet rendelkezik. E szolgáltatás nyújtásához magán munkaközvetítői engedély szükséges.

Fontos, hogy a megvalósító szervezet alapító dokumentuma tartalmazza azokat a rehabilitációs tevékenységeket, amelyeket nyújt. A szervezeteknek rendelkezniük kell a számviteli törvényben meghatározott számviteli szabályzatokkal. A szervezet minden munkatársa részére munkaköri leírást készít, amelyben az elvégzendő feladatok személyre szabottan szerepelnek.

A 4M program kettő miniszteri elismerésben is részesült. Vagyis a módszer felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy olyan, 12 éve működő civil program, amely képes fokról-fokra, lépésről-lépésre folyamatosan fejlődni, és mint jó példa teret nyerni. Ez kiválóan szemlélteti, hogy az állami szervezet és a civil szervezetek együttműködésének van olyan modellje, amely továbbfejlesztése lehetséges és indokolt.

4M címlista

AMSZ-ok célcsoportjai