Hírek

Bemutatkozik a Szövetség a Polgárokért Alapítvány
január 27th, 2015Általános hírek

Az Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését. Szolgáltatásunk ingyenesen vehető igénybe. A munkaerő-piaci szolgáltatásokon túl a hátrányos helyzetű embercsoportok igényeinek, lehetőségeinek felmérése és kielégítése a célunk.

Alaptevékenységünk a munkaerő-közvetítés, ezen túlmenően ügyfeleink képzése, elhelyezése elsősorban a nyílt munkaerő-piacon. Ennek érdekében személyes kapcsolatfelvétel munkáltatókkal, állásfeltárás. Célunk a munkavállalók és a munkáltatók elvárásainak, elképzeléseinek egyeztetése.

Szolgáltatásunk folyamata

 • személyes kapcsolatteremtés a munkavállalókkal, munkáltatókkal, partnerekkel,
 • interjú: célok, tervek, elképzelések megbeszélése, realizálása; végzettség/ek, tapasztalat, gyakorlat, keresett munkakör tisztázása, esetleges elhelyezkedési nehézségek, egészségügyi problémák megbeszélése,
 • adatfelvétel: a célcsoport programba vonása, szolgáltatási szerződés megkötése,
 • személyes kapcsolatfelvétel, folyamatos és rendszeres kapcsolattartás munkáltatókkal: a munkáltatók elvárásainak felmérése (milyen végzettségű személy jöhet szóba a cég tevékenységét tekintve, hány év gyakorlat kell, férfi avagy női munkaerőre van szüksége, életkor, lehet-e vidéki lakos, stb.)
 • munkavállaló és munkáltató elvárásainak, elképzeléseinek egyeztetése,
 • állásfeltárás, állásba közvetítés, az adatbázisból a megfelelő ügyfél kiválasztása,
 • munkavállaló és munkáltató elvárásainak, elképzeléseinek egyeztetése,
 • az ügyféllel egyeztetés: áll-e még az álláskeresés, tájékoztatás milyen munkáról van szó, érdekli-e a felkínált álláslehetőség,
 • telefonos egyeztetés a munkáltatóval: hány főt találtunk, milyen végzettséggel, a kiközvetítéshez időpont egyeztetése,
 • állásba közvetítés (kiközvetítői lappal történik, mentori támogatás mellett)
 • visszajelzés kérése (mind az ügyféltől, mind a munkáltatótól)
 • az elhelyezkedést követő pár hónapon belül utógondozás: elégedettség felmérése, az esetleges problémák tisztázása, megoldásukban segítség nyújtása, akár a munkavállaló, akár a munkáltató oldaláról tekintve

 

Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetők igénybe.

 A munkaközvetítői tevékenységünk elsősorban a megjelölt célcsoportokra irányul, de minden hozzánk forduló munkanélkülinek igyekszünk szolgáltatást, tanácsot adni a lehetőségekről.

Nagy tapasztalatot szereztünk szakmai, re-integrációs képzések szervezésében, konferenciák, állásbörzék szervezésében illetve lebonyolításában. Kiegészítő tevékenységek menedzsment, koordináció, szociális PR feladatok megvalósításában. Programjaink során különös hangsúlyt helyezünk a minőségbiztosításra, fejlesztésre, valamint munkatársaink képzésére is.

Alapítványunk programakkreditációs tanúsítvánnyal PL-8842 is rendelkezik: 90 órás Munkaerő-piaci és közösségfejlesztő komplex program a célcsoport számára. A program általános tartalma és megnevezése: kulcsképesség fejlesztő tréning, pályaorientációs tréning, álláskeresési tréning. A képzések külön –külön is igénybe vehető 5 nap X 6 órában. A bekerülés nem igényel előzetes szakmai képzettséget a csoport összetétele határozza meg, hogy a tréner milyen feladatokat állít össze. A program során megszerezhető kompetenciák: kommunikációs, érdekérvényesítő, alkalmazkodó, együttműködő, szociális kompetenciák, egyéni értékek, önállóság, önismeret, egyéni álláskeresési kompetenciák, a változó munkaerő-piaci sajátosságokhoz való alkalmazkodó képesség. A képzés elismerésének módja tanúsítvány.

 Alapítványunk 2004 05. 01-től 1 éven keresztül 4M programot valósított meg sikeresen. 2005-évtől csatlakoztunk a Motiváció Alapítvány modellprogramjához, melyet éveken keresztül eredményesen valósítottunk meg.

2008 decembere óta az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások program keretében nyújtunk Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatást (KMP).

 

Klubfoglalkozások

A szolgáltatási helyszíneken (Kaposvár, Marcali, Nagyatád) kötetlen formában klubfoglalkozásokat szervezünk a program ideje alatt, melynek célja, hogy segítséget nyújtsunk klienseinknek az élet különböző területein.

A klubfoglalkozások alkalmával az új ügyfeleink számára részletes tájékoztatást adunk Alapítványunk tevékenységéről, eredményeiről, jelenleg futó programunkról. Továbbá aktív résztvevői a folyamatnak régi regisztrált – elhelyezett ügyfeleink is, illetve azok, akik már túl vannak egy vagy két sikertelen állásinterjún.

Az álláskeresés folyamatának megismerésén túl folyamatos segítséget nyújtunk a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához. Fontos az egyén személyes kompetenciáinak ismeretében a célállás meghatározása, az álláskereséshez szükséges motiváció fenntartása, mely az álláshelyek feltárásának technikáján, a személyes kapcsolati háló kialakításán, az állásinformációk kezelésén keresztül valósul meg. Cél, hogy tapasztalatot szerezzenek a munkáltatóval való kapcsolatfelvételben, az álláshirdetésekre történő válaszadásban, az állásinterjúra történő felkészülésben, megtanulják a telefon használatát az álláskeresés során. Az álláskereséssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet irányítottan, szituációs játékok keretében gyakorolják be, lehetőséget adva, hogy visszajelzést kapjanak a mentoroktól, vagy a csoport többi tagjától. A klubfoglalkozáson a résztvevők rendelkezésére bocsátottunk internet elérési lehetőséget, hirdetési újságokat, nyomtatási és telefonálási lehetőséget, tesztírást. Közösen elemzünk álláshirdetéseket.

 

Jogszabályi tájékoztatások

A rehabilitációs hozzájárulásban részesülőket tájékoztatjuk, hogy milyen fontos a mielőbbi munkavállalás. A rehabilitációjuk célja a visszakerülés elősegítése az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek érdekében mielőbb fel kell, hogy készüljenek a munkavállalásra. Ehhez rendelkezésre áll, amennyiben ezt igénybe szeretnék venni, egyéni pszichológiai tanácsadás, ez szintén sokat segíthet a munkára való alkalmasság elérésében. Állapot rosszabbodás esetén kell kérelmezni az újabb felülvizsgálatot.

Szupervízíó

A szolgáltatásban résztvevő munkaerő-piaci mentorok munkáját szupervízor segíti a program ideje alatt kéthavonta. Eredményképpen a szolgáltatást végző szakemberek segítséget kapnak ahhoz, hogy:

 • értelmezni tudják a munkájuk során szerzett szakmai tapasztalatokat,
 • problémamegoldó készségük folyamatosan fejlődjön
 • munkájuk során megelőzzék a kiégést.

 

Team-megbeszélések

Megbeszéléseket kéthetente tartunk, témája mindig az adott aktuális események megbeszélése

 • napi munkafolyamat,
 • szolgáltatás fejlesztése,
 • aktuális esetek, teendők átbeszélése,
 • minden egyéb téma, ami a szolgáltatást érinti,
 • havi statisztikák, eredményeinek értékelése,
 • információ átadás (munkáltatók, kliensek, partnerek tekintetében)
 • a szolgáltatás eredményessége, nehézségek, problémák