KMP program

 

tn1_6717-foglalkoztatas

Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás program

(KMP program)

 

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás modellprogramot a Motiváció Alapítvány dolgozta ki a kilencvenes évek elején. A jelenlegi program több fejlődési szakaszon ment keresztül. Kiinduló pontjának tekinthető a Motiváció Alapítvány keretein belül 1992-ben létrehozott „Munkaközvetítői szervezeti egység”, majd megalakult a „Speciális Munkaközvetítői Iroda”.

Az évek során gyűjtött tapasztalatok alapján a szolgáltatás folyamatosan bővült, az elvégzett feladatok megkívánták a szolgáltatás fejlesztését, névváltoztatását is, Munkaerő-piaci Szolgáltató iroda, majd Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatóra változott.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás fejlődésének egy fontos mérföldköve a program telepítési lehetősége több civil szolgáltató részére. A bővítés két ütemben történt 2003-2004. években, mely során 10 új szervezet csatlakozott a Motiváció Alapítvány modellprogramjához. A programot működtető szervezeteket az OFA támogatta pályázati program keretében. A Munkaügyi Központ 2008 decembere óta – (7 hónapos időszak kivételével, amikor az FSZK támogatta a programot) – támogatja a jelenleg 5 civil szervezet által működtetett szolgáltatást.

A Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás célja

A megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskereső emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás célcsoportja

Aktív (16-65 év) korú megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy tartósan egészségkárosodott személyek.

Olyan foglalkoztatók, akik a nyílt munkaerő-piac résztvevői, vagy rendelkeznek alap akkreditációs tanúsítvánnyal, és foglalkoztatnak, illetve nyitottak a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy tartósan egészségkárosodott személyek foglalkoztatására.

Olyan szervezetek (civil, állami) amelyek segítséget nyújtanak a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy tartósan egészségkárosodott személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésében, képzésbe irányításában.

A programban résztvevő szervezetek a pályázati dokumentációban meghatározott sztenderd szerinti, valamint 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat nyújtják. A megvalósult szolgáltatásokról, tevékenységekről havonta összesített statisztikát készíttettek és megküldték elektronikus úton a támogató részére. A statisztika tartalmazta célcsoport számára nyújtott szolgáltatásokat, és a célcsoportra fordított szolgáltatási órákat.

A szervezetek által szolgáltatott havi statisztikai adatok és az időszaki beszámolók alapján megállapítható, hogy a program keretében nagyon sokrétű, sokszínű szolgáltatást nyújtanak ügyfeleik, illetve szolgáltatással kapcsolatba kerülő munkáltatók számára.

A szolgáltatásban dolgozók fontos feladata a munkavállalók és munkáltatók felkészítése illetve tájékoztatása. A megfelelő felkészítés érdekében a munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs tanácsadáson túl a szervezetek több kiegészítő szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek részére, melyet egyéni és csoportos formában valósítnak meg, a célcsoport egyéni igényeihez igazítva. Az ügyfelek részére a támogatási időszak alatt jellemzően az alábbi kiegészítő szolgáltatást nyújtották a szervezetek:

–        Jogi, munkajogi tanácsadások

–        Személyi segítés

–        Jeltolmácsolás

–        Mentálhigiénés csoportfoglalkozás

–        Álláskeresési tréning,

–        Utókövető csoport

–        Pályaorientációs-rehabilitációs csoport,

–        Reintegráció és munkaerő-piaci ismeretek csoport,

–        Pszicho-szociális tanácsadás, pszicho-edukáció

–        Pszichiátriai állapotfelmérés

Utóbbi két szolgáltatás főként a pszichiátriai betegséggel küzdő ügyfelekkel foglalkozó szervezeteknél jellemző. A kiegészítő szolgáltatások a célcsoport igényeihez igazítva alakítják ki.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatást öt helyszínen nyújtják a különböző szervezetek, a pályázatukban meghatározottak szerint. Budapesten a három (V.,VIII.,XIII.) kerületben, valamint Szeged és Kaposvár városokban és vonzáskörzetükben. Kaposváron a pályázatban megjelölt négy telephelyen (Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Kadarkút) kívül az elmúlt időszakban Nagybajom községben is tartottak kihelyezett ügyfélfogadást.

A KMP szolgáltatásban szakmai feladatot ellátók végzettsége a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

KMP címlista