LFR program

lats2.jpg.ashx_

Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja

(LFR program)

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából pályázati programot hirdetett meg, amely a látássérült emberek számára a rehabilitációs szolgáltatásokat már működtető vagy elindítani kívánó szervezeteket célozta meg. A pályázat feltétele volt, hogy a szervezetek egészségügyi rehabilitációra épülő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást biztosítsanak. A program átfogó célja a látássérült személyek társadalmi integrációjának, ezen belül munkaerő-piaci befogadásának elősegítése regionális rehabilitációs központok létrehozásával és működtetésével. Ugyancsak cél, hogy más szervezetek munkatársait megismertesse a látássérült emberek számára biztosított komplex szolgáltatással, hozzájárulva ezzel az érintettek munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja című program keretében 2007-2009 között koordinálta a szakmai munkát. 2010. augusztusától a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, majd 2011. január 1-től jogutódja, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja koordinálja a szakmai munkát, amely támogatásával 7 civil szervezet nyert el ezen időszakban a támogatást. 2014. áprilisától induló AMSZ-2014 programban 6 civil szervezet támogatásával valósul meg az LFR szolgáltatás.

Célcsoport: 16-65 év közötti aktív korú látássérült személyek.

A látássérült embereket meglévő látásuk szerint 3 csoportba szokás osztani: vakok, alig látók, gyengén látók.

A látássérült emberekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy más jellemzi a veleszületetten vak embereket és az életük során később látássérültté vált embereket. Más a képzeletviláguk, mások a nehézségeik, más szokások jellemezhetik, és más személyiségjellemzők és pszichés problémák alakulhatnak ki a két élethelyzetben. Sok esetben más a mozgás és tájékozódás képessége a veleszületett és a később leromlott látású személynél.

Az alig látók és a gyengén látók helyzetét mezsgyehelyzetnek nevezik, mivel a vak és a látó emberek között helyezkednek el úgy, hogy sehova sem tartoznak.

A foglalkozási rehabilitáció ambuláns formában valósul meg. Amennyiben a látássérült ember lakóhelye nem azonos a szolgáltatás helyszínével, fontos végig gondolni, hogy részére elfogadható mértékű többletterhet jelent-e az utazás a felmérés és a felkészülés időszakában, a munkavállalás esetében pedig számíthatunk-e arra, hogy a szolgáltató szervezet székhelyén, illetve annak vonzáskörzetén belül helyezkedik-e el majd ügyfelünk, vagy az állásfeltárás, a munkavállalás időszakában a szolgáltatásban dolgozó szakembereknek kell a látássérült ember lakóhelyére utazniuk rendszeresen.

Szolgáltatási folyamat

A célcsoport igényeinek megfelelően, a szolgáltatási program során végezhető tevékenységek:

Munkaerő-piaci szereplők bevonása

Tevékenységek:

Célcsoporttal vagy a célszervezetekkel történő kapcsolatfelvétel az információszerzés után, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, tájékoztatás a szolgáltatás tartalmával kapcsolatosan, valamint a szolgáltatási kínálat és igénybevételi feltételek rendszerének megismertetése; kapcsolattartás, koordináció.

 

Komplex felmérés

Tevékenységek:

Célcsoport és célszervezetek igény- és szükségletfelmérése; foglalkozási rehabilitációs és pszichoszociális felmérés: álláskeresők/munkavállalók pszichés állapotának, munkavállalási kilátásainak, szociális és családi körülmények felmérése; munkáltatói és szolgáltatói helyzetfelmérés: potenciális munkáltató, munkahely és partnerintézmény paramétereinek felmérése; munkakör-elemzés igény alapján látássérült munkavállaló munkakörének kialakításához kapcsolódóan: adott munkahely adott munkakörének részletes felmérése, rögzítése.

Cselekvési terv kidolgozása

Tevékenységek:

Egyéni fejlesztési/rehabilitációs terv kidolgozása: az álláskereső ügyfél céljainak elérését szolgáló (szolgáltatási) tevékenységek ütemezése. Munkáltató és szolgáltató esetében együttműködési megállapodás kidolgozása a cég vagy partner igénye szerint, az ügyfél megrendelésének teljesítéséhez szükséges (szolgáltatási) tevékenységek ütemezése.

 

Felkészítés a cselekvési terv alapján

Tevékenységek:

Konzultáció a munkavállaló részére: munkaerő-piaci, pályaorientációs, álláskeresési konzultáció, munkajogi konzultáció. A konzultáció során a munkaadó a fogyatékossággal élő, látássérült munkavállalók alkalmazásának jogi, gazdasági és társadalmi összefüggéseit ismeri meg. Partner esetében a konzultáció során tájékoztatás történik a partner szolgáltatásainak hozzáférhetővé tételét szolgáló lehetőségekről, módszerekről. Tanácsadás munkavállaló részére a következő területeken: pályaorientáció, pályamotiváció, munkavállalási tanácsadás, pszichológiai támogatás, szociális ügyintézés. Munkáltató részére nyújtott tanácsadás adott álláskereső ügyfél esetében a foglalkoztatásra, munkakör kialakítására vonatkozóan történik. Csoportos konzultáció/tanácsadás a munkakeresők számára: álláskeresési tréning, pályaorientációs tréning, álláskereső klub, egyéb készségfejlesztő tréningek: például kommunikációs tréning, konfliktuskezelő tréning, érdekérvényesítő tréning. Munkáltatók és partnerek részére érzékenyítő tréning, workshop.

 

Munkaközvetítés

A munkatevékenység és munkakörnyezet, a munkáltató jellemzőinek összeillesztése az ügyfél munkavégzési kompetenciáival, elvárásaival, motivációival, ennek megfelelően állás kiközvetítése az ügyfélnek, valamint a munkáltatóval való kapcsolatfelvétel, állásinterjú megszervezése.

Munkahelyi felkészítés

Tevékenységek:Munkahelyi beillesztés támogatása a munkavállaló számára: munkahelyi kapcsolatépítés segítése, munkakör ellátásának támogatása.

LFR címlista