Munkaerő-piaci programok

4M szolgáltatás: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak

TF program: Támogatott Foglalkoztatás

KMP program: Komplex Munkaerő-piaci Program

LFR program: Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja

 

 A központi alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások alapfilozófiája

  • A megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek munkavállalásának elősegítése kölcsönös együttműködés alapján, személyes képességeik figyelembevételével – lehetőség szerint a nyílt munkaerő-piacon.
  • Lehetőség a munkáltatóknak arra, hogy megtapasztalhassák a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalók megbízhatóságát, pontos munkavégzését, elkötelezettségét.
  • A foglalkoztatás szempontjából döntő fontosságú a munkavállalói és a munkáltatói érdekek kölcsönös megfeleltetése.
  • A társadalmi befogadás előmozdítása érdekében összekötő szerep betöltése a munkavállalók – munkáltatók és a tágabb társadalmi környezet között.
  • Cél, hogy a munkavállalók számára pozitív irányban változzon a munkahelyi létbiztonság, a testi-, lelki-, mentális egészség.
  • Olyan tevékenység megvalósítása, melyben olyan társadalom eléréséért küzdünk, ahol megvalósulhat az esélyegyenlőség, ahol minden társadalmi szereplő elégedett.
  • Hosszú távon fontos, hogy elősegítsük egy befogadó jellegű társadalom létrejöttét, ahol bárki aktív tagként vehet részt a munkaerő-piacon a közösségek életében.
  • A szolgáltatások elősegítik a társadalmi szemléletváltás felgyorsulását; és az olyan fogalmak, mint a „tolerancia”, „elfogadás”, „nyitottság” mindennapi életbe való beépülését.
  • A szolgáltatások közvetett eredményeként – a gazdaságilag aktívvá váló megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatásának hatására – a fizetőképes kereslet nő.

 

A 4M szolgáltatás célja

A társadalmi szemléletváltás elérése érdekében a munkaerő-piaci szereplők igényeinek, elvárásainak egyeztetésével a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási esélyeinek növelése, a munkára való felkészítés, a munkaerő-közvetítés, a tartós elhelyezés elősegítése, illetve az önálló álláskeresés, valamint a munkában maradás támogatása.

A TF szolgáltatás célja

A Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás – mely egy világszerte alkalmazott speciális munkaközvetítő szolgáltatás – hátrányos helyzetű emberek munkába állítását valósítja meg. Eredetileg tanulásban akadályozott és értelmi sérült személyek támogatására alakult ki a módszer, majd fogyatékos emberek más célcsoportjainál is sikeresnek bizonyult (pl.: látás-, hallás- és mozgássérült, mentális problémákkal élő személyeknél).

A szolgáltatás célja, hogy a megfelelő személyt megtalálja a megfelelő munkára, miközben az összeillés sikere érdekében mind a munkavállaló, mind a munkáltató széles körű hosszú távú személyre szabott támogatásban részesül.

A KMP szolgáltatás célja

A megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskereső emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének biztosításával.

Az LFR szolgáltatás célja

A program átfogó célja a látássérült személyek társadalmi integrációjának, ezen belül munkaerő-piaci befogadásának elősegítése regionális rehabilitációs központok létrehozásával és működtetésével. Cél más szervezetek munkatársainak megismertetése a látássérült emberek számára biztosított komplex szolgáltatással, hozzájárulva ezzel az érintettek munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

 

AMSZ programok célcsoportjai megtekinthetők itt:

AMSZ-ok célcsoportjai