TF program

 

TF logó

 

A TF szolgáltatás (Supported Employment) rendszerét az Amerikai Egyesült Államokban dolgozták ki az 1970-es évek végén, ahol a diszkrimináció elleni küzdelemnek nagy hagyománya van.  Az amerikai módszer hazai viszonyokra adaptálására 1996-ban került sor a Salva Vita Alapítvány (Budapest) által. A módszer terjesztésére 2003-ban kapott felkérést az OFA-tól a Salva Vita Alapítvány. Ennek eredményeként 2007-től már 8 civil szervezet nyújtja a szolgáltatást.

A Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás program célcsoportja a program indulásától (2007-től) 2009. december 31-ig: Aktív korú, enyhe fokban értelmi sérült (tanulásban akadályozott), középsúlyos értelmi sérült (értelmileg akadályozott), autizmussal élő, epilepsziával élő, alacsony iskolázottságú részképesség zavarral élő, látássérült, illetve olyan halmozottan sérült emberek, akiknél a vezető fogyatékosság az értelmi képességeket érinti. Az AMSZ-2010 TF programban (2010. augusztus 1-től 2012. január 31-ig) civil kezdeményezésre a célcsoport még a pályázatkészítés időszakában bővült: Aktív korú (16-65), megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskeresők. A célcsoport bővítés indokoltságát részben alátámasztja az a tény, hogy a nemzetközi támogatott foglalkoztatás gyakorlatában ez a szolgáltatás valamennyi hátrányos (károsodásból, vagy fogyatékosságból eredő társadalmi hátrány, mely korlátozza, megakadályozza, hogy az egyén betöltse kortól, nemtől, társadalmi és kulturális tényezőktől függő szerepét. – WHO) helyzetben lévő személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető. Tehát a célcsoport bővítés a nemzetközi sztenderdhez való közelítést célozta.

TF program célja:

Olyan speciális munkaközvetítő szolgáltatás nyújtása, amely a hátrányos helyzetű emberek munkába állítását valósítja meg azáltal, hogy a megfelelő személyt megtalálja a megfelelő munkára és eközben az összeillés sikerének biztosítása érdekében mind a munkavállalót, mind a munkáltatót széleskörű, hosszú távú, személyre szabott támogatásban részesíti.

TF program célcsoportja:

 

Kliensek:

Aktív korú (16-65), megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskeresők.”

Munkáltatók:

Olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván.

Partnerek:

Olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának elősegítésében kíván közreműködni.

Oktatási intézmények:

Olyan középfokú oktatási intézmények, amelyek akár integrált, akár szegregált formában részképesség zavarral élő tanulókat oktatnak.

A programidőszak alatt a célcsoport számára a Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás az Észak-alföldi, valamint a Dél-alföldi régió kivételével elérhető volt a civil szervezetek székhelyén: Budapest, Veszprém, Székesfehérvár, Miskolc, Pécs, Szekszárd, Győr és ezen megyeszékhelyek statisztikai körzetében.

A TF szolgáltatást nyújtó civil szervezetek minden munkatársa rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges végzettséggel (30/2000. (IX.15.) GM rendelet), néhány főtől eltekintve (ők jórészt adminisztratív feladatokat látnak el) valamennyien felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

TF címlista